۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله سلامت رواني دانشجويان ورودي سال ۱۳۸۱ دانشگاه علوم پزشكي قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در پايش از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: سلامت رواني دانشجويان ورودي سال ۱۳۸۱ دانشگاه علوم پزشكي قزوين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله پرسشنامه سلامت عمومي ۲۸ سوالي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني هاشمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور تعيين ميزان سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قزوين در بدو ورود به دانشگاه در سال تحصيلي ۸۲–۱۳۸۱ انجام شده است.
در اين بررسي ۵۱۶ دانشجوي پذيرفته شده (۴۵۷ زن و ۵۹ مرد) در سال ۱۳۸۱ پرسشنامه سلامت عمومي ۲۸ سوالي را تکميل نمودند. نقطه برش در مقياس کلي، براي تشخيص افراد بيمار ۲۳ و بالاتر منظور شد. نقطه برش براي تشخيص افراد بيمار در هر يک از مقياس هاي فرعي ۱۴ منظور شد.
اين بررسي نشان داد که ۱۱٫۸ درصد دانشجويان از سلامت رواني مطلوبي برخوردار نبودند. اين ميزان در دانشجويان مقطع کارداني ۱۴٫۳ درصد، مقطع کارشناسي ۶٫۹ درصد و مقطع دکتري ۶٫۲ درصد بوده است. شيوع اختلال رواني در مردان ۳٫۴ درصد و در زنان ۱۲٫۹ درصد به دست آمد. اين ميزان در گروه هاي سني ۱۸ سال، ۲۰–۱۹ سال، ۲۲–۲۱ سال و ۲۴–۲۳ سال به ترتيب ۳٫۷، ۱۴٫۲، ۱۳٫۳ و ۱۷٫۶ درصد بود. ميزان اختلال در افراد مجرد ۱۲٫۱ درصد و در افراد متاهل ۴٫۵ درصد بود. در مجموع آزمودني هاي مورد پژوهش از سلامت رواني نسبتا مطلوبي برخوردار بودند.

© حقوق سایت محفوظ است