۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله سطح آگاهي و نگرش پرسنل بهداشتي بيمارستان رازي رشت نسبت به مراقبت از بيماران مبتلا به هپاتيت C؛ (۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: سطح آگاهي و نگرش پرسنل بهداشتي بيمارستان رازي رشت نسبت به مراقبت از بيماران مبتلا به هپاتيت C؛ (۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله هپاتيت C
مقاله پرسنل بهداشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: صوتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مسكين خدا پناه
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ارائه دهندگان خدمات پزشکي جزء گروه هايي هستند که در معرض خطر افزايش يافته انتقال عفونت هاي منتقله از راه خون از جمله عفونت هپاتيت C قرار دارند که عملکرد آنها را در برخورد با بيماران مبتلا به اين عفونت تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين مطالعه اي با هدف بررسي آگاهي و نگرش پرسنل درماني به نسبت به بيماران مبتلا به هپاتيت C انجام شد تا گامي در جهت ارتقاء سطح بهداشت حرفه اي و بهبود سطح خدمات بهداشتي ارائه شده به اين بيماران برداشته شود.
روش کار: ۲۳۹ کادر درماني شاغل در بيمارستان رازي واقع در رشت (مرکز استان گيلان) در اين مطالعه مقطعي – تحليلي شرکت داشتند. معيار ورود شامل اشتغال در بيمارستان رازي به عنوان پزشک، پرستار و تکنسين اتاق عمل بود. پرسشنامه ها شامل سوالاتي بر اساس مشخصات دموگرافيک و سوالاتي مربوط به آگاهي و نگرش شرکت کنندگان نسبت به هپاتيت C بود که اعتبار سوالات اخير توسط يک مطالعه آزمايشي آلفا کرونباخ (a=0.7) تاييد گرديد. اطلاعات جمع آوري شده بوسيله نرم افزار SPSS16 آناليز شد. P<0.05 معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: متوسط امتياز آگاهي ۱۷٫۴۳±۲٫۶۵ (از کل ۲۲ امتياز) بود. %۵۱٫۹ شرکت کنندگان امتياز بالاتر و %۴۸٫۱ امتياز پايين تر از اين حد گرفتند. رابطه معني داري بين امتياز آگاهي و سن (P=0.001)، جنس (P=0.0001)، شغل(P=0.0001)  و سابقه آموزشي (P=0.027) جمعيت مورد مطالعه وجود داشت. در اين مطالعه %۶۶٫۵ نگرش منفي (امتياز= ۳۰-۱۰) و %۳۳٫۵ نگرش مثبت (امتياز= ۵۰-۳۱) داشتند. رابطه معني داري بين سطح نگرش و سن(P=0.002) ، جنس (P=0.0001)، سابقه کاري (P=0.0001) و آموزشي (P=0.035) افراد وجود داشت. پزشکان به طور مشخص نسبت به ساير گروه هاي شغلي مطلع تر بودند و نگرش مثبت تري داشتند. رابطه مثبتي بين امتيازات آگاهي و نگرش وجود داشت به اين معني که آگاهي بيشتر با نگرش مثبت تر همراهي داشت (P=0.02).
نتيجه گيري: نتايج حاضر نشان مي دهند که پرسنل بهداشتي نگرش تبعيض آميزي نسبت به مبتلايان به هپاتيت C دارند. بنابراين در جهت بهينه سازي خدمات بهداشتي، افزودن سطح آگاهي و نگرش کادر بهداشتي درماني نسبت به اين بيماران الزامي به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است