۱۳۹۵-۰۵-۱۱

مقاله سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر رشد صنعتي از طريق بهبود نوآوري و فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر رشد صنعتي از طريق بهبود نوآوري و فناوري
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله ايران
مقاله بهبود فناوري
مقاله رشد صنعتي
مقاله روش هم گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزمحمدلو حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اجتماعي از طريق مکانيسم هاي متفاوتي قادر است رشد بنگاه هاي صنعتي را بهبود بخشد. در اين مقاله بهبود فناوري به عنوان يکي از اين مکانيسم ها در نظر گرفته شده و چگونگي نقش آفريني سرمايه اجتماعي در رشد صنعتي از طريق آن به طور نظري و تجربي مورد آزمون و تحليل قرار گرفته است.
نتايج برآوردها در چارچوب روش هم گرايي و با استفاده از داده هاي اقتصاد ايران طي دوره ۱۳۸۵-۱۳۴۵ حاکي از آن است که سرمايه اجتماعي قادر است در بلندمدت و همچنين در کوتاه مدت بر بهبود فناوري در بخش صنعت تاثير معني داري داشته باشد. از طرف ديگر با توجه به اين که رشد صنعتي نيز به طور مثبت تحت تاثير عامل فناوري قرار مي گيرد، اين طور استنباط مي شود که نوآوري به عنوان يکي از مکانيسم هايي است که به واسطه آن سرمايه اجتماعي منجر به تقويت رشد صنعتي مي شود، بنابراين به منظور تسريع فرايند بهبود فناوري مورد نياز بنگاه هاي صنعتي جهت رشد بالاتر، تقويت سرمايه اجتماعي در سطوح مختلف خرد، مياني و کلان به عنوان يک عامل تعيين کننده و پيش شرط اساسي محسوب مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است