۱۳۹۵-۰۱-۰۲

مقاله سامانه بينايي کامپيوتر جهت برداشت خودکار گوجه فرنگي گلخانه اي در شرايط نور طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمسال اول ۱۳۹۲ در ماشين هاي كشاورزي از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: سامانه بينايي کامپيوتر جهت برداشت خودکار گوجه فرنگي گلخانه اي در شرايط نور طبيعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بينايي کامپيوتر
مقاله فضاي رنگي RGB, HSI و YCbCr
مقاله گوجه فرنگي گلخانه اي
مقاله نور طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي منور حسني
جناب آقای / سرکار خانم: علي مرداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيش از دو دهه است که بخش کشاورزي استفاده از سامانه هاي خودکار را تجربه مي کند. از موارد کاربرد اين سامانه ها در کشاورزي مي توان به برداشت ميوه اشاره نمود. بينايي کامپيوتر يکي از پرکاربردترين فن آوري هاي مورد استفاده در صنايع غذايي و کشاورزي نوين است. در مقاله حاضر سيستمي خودکار مبتني بر بينايي کامپيوتر جهت برداشت گوجه فرنگي گلخانه اي ارائه مي شود. دوربين CCD به عنوان حس گر بينايي از فضاي کاري عکس مي گيرد و گوجه ها با رسيدگي بالاي ۵۰ درصد توسط پردازش تصاوير شناسايي مي شوند. در اين پژوهش از سه فضاي رنگي  RGB, HSIو YCbCr و سه الگوريتم آستانه يابي، انحناي سطح تصوير و رابطه قرمز/ سبز جهت تشخيص گوجه فرنگي هاي رسيده از زمينه و تحت شرايط نور طبيعي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد متوسط خطاي الگوريتم هاي آستانه يابي، رابطه قرمز/ سبز و انحناي سطح تصوير به ترتيب ۱۱٫۸۲، ۱۰٫۰۳ و ۷٫۹۵ درصد در سه فضاي رنگيHSI ،  RGBو YCbCr بود. فضاي رنگي YCbCr و الگوريتم انحناي سطح تصوير در تمايز گوجه فرنگي رسيده از زمينه و در شرايط نور طبيعي، موفق تر عمل مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است