۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش تحريف واقعيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش تحريف واقعيت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريف واقعيت
مقاله دروغ سنج
مقاله پسنديدگي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل عوامل، یک مقیاس ۱۰ ماده ای موسوم به مقیاس تحریف واقعیت اهواز (ARDI)برای سنجش سازه تحریف واقعیت ساخته شد که از ضرایب همسانی درونی و بازآزمایی رضایت بخشی برخوردار می باشد. اعتبار مقیاس ARDI به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاسهای مقبولیت اجتماعی مارلو – کران، تعریف سازه ای مقیاس تحریف واقعیت، خرده مقیاس دروغ سنج مقیاس شخصیتی آیزنک، خرده مقیاس دروغ سنج پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا، و خرده مقیاس دروغ سنج آزمون عزت نفس کوپر اسمیت در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که ARDI از خصوصیات روانسنجی بسیار رضایت بخشی برخوردار است و در نتیجه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی تحریف واقعیت باشد.

© حقوق سایت محفوظ است