۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله زمان و مكان تاديه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در الهيات و معارف اسلامي (مطالعات اسلامي ) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: زمان و مكان تاديه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاي به عهد،تاديه
مقاله پرداخت
مقاله تعهد
مقاله متعهد
مقاله متعهد له
مقاله شرط تعجيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لزوم انجام تعهد امري است انكارناپذير، اما اينكه تعهد كي و كجا بايد اجرا شود، پرسشي است كه اين نوشتار در پي پاسخ دادن به آن است. جستار حاضر افزون بر اينكه نظرات مختلف فقيهان را در اين خصوص مورد مطالعه تطبيقي قرار مي‌دهد، بر آن است تا از يك سو مباني فقهي قانون مدتبعيّت از قانون مدني را در موضوع “زمان و مكان اجراي تعهد” بررسي كند و از ديگر سو اين سخن ناروا را كه “قانون مدني ايران به تبعيت از قانون مدني فرانسه به نگارش درآمده است” مورد انتقاد قرار دهد.

© حقوق سایت محفوظ است