۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله زبان شناسي روايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: زبان شناسي روايت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت
مقاله ديدگاه
مقاله داستان
مقاله كلام
مقاله نابهنگامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افخمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روايت اصطلاحي فراگير براي ارجاع به انواع گسترده اي از نوشته ها و گفته هاست اما در تحقيق حاضر روايت در معناي ادبي آن مورد بررسي قرار مي گيرد كه شامل انواع ادبي چون رمان، رمان كوتاه و داستان كوتاه است. روايت در معناي ادبي آن از ديرباز حوزه تحقيق و پژوهش مكاتب ادبي مختلف به خصوص ساختگرايي روسي بوده است، اما فرضيه پردازان و منتقدان معاصر نيز روشهاي آن را در گرايش هاي مختلف و گاها متضاد خود به كار گرفته اند. در نوشته حاضر با طرح مفهوم «ديدگاه روايي» كه عمدتا از نظريات راجر فالر گرفته شده است، انواع مختلفي از راويان يك داستان معرفي و ارايه مي شوند. راوي يك داستان دروني باشد يعني به درون افكار و احساسات شخصيتها نفوذ كند و يا بروني باشد يعني مثل خواننده داستان فقط ظواهر و رفتار شخصيتها را ببيند و به افكار احساسات آنها دسترسي نداشته باشد. اين دروني و بروني بودن نيز به بخشهاي ديگري قابل تقسيم است. در ديدگاه روايي، به بررسي و نقد ديدگاههاي زماني، مكاني و روانشناختي يك روايت و چگونگي تشخيص آنها پرداخته مي شود تا ديدگاه ايدئولوژيكي نويسنده يك داستان تعيين شود.
در هر ديدگاه توانمندي و روشنگري ابزارهاي زبانشناختي در نقد آثار ادبي به تصوير كشيده مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است