۱۳۹۵-۰۴-۰۷

مقاله ريزازديادي گياهچه هاي تاتوره تماشايي (Datura innoxia) با استفاده از IAA و BA و افزايش محتواي تروپان آلکالوئيد گياهچه ها تحت تاثير تيمار با پوترسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: ريزازديادي گياهچه هاي تاتوره تماشايي (Datura innoxia) با استفاده از IAA و BA و افزايش محتواي تروپان آلکالوئيد گياهچه ها تحت تاثير تيمار با پوترسين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوترسين
مقاله تاتوره تماشايي
مقاله تروپان آلکالوئيد
مقاله کشت اندام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تشكري ميانرودي حنانه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرح
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاتوره تماشايي (Datura innoxia Mill.) از تيره سيب زميني، حاوي تروپان آلکالوئيدهاي ارزشمند دارويي است. دو تروپان آلکالوئيد اصلي در اين گياه آتروپين و اسکوپولامين مي باشند. در اين بررسي با هدف افزايش توليد تروپان آلکالوئيدها در گياهچه هاي باززايي شده تاتوره تماشايي، به مطالعه اثر پوترسين برون زا به عنوان يکي از پيش سازهاي مسير متابوليسم تروپان آلکالوئيدها پرداخته شده است. قطعات جداکشت به کار رفته شامل تک گره حاوي جوانه جانبي بود که از کشت رويانهاي جنسي اين گياه در شيشه به دست آمد. به منظور بررسي شرايط تکثير و ريزازديادي گياهچه، قطعات جداکشت در محيط کشت MS حاوي غلظتهاي ۰، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵، و ۲ ميلي گرم در ليتر ايندول استيک اسيد (IAA) و همان غلظتها از بنزيل آدنين (BA) کشت داده شدند. براي تيمار گياهچه هاي باززايي شده، قطعات جداکشت در محيط MS همراه با غلظتهاي ۰، ۰٫۰۱، ۰٫۰۲، ۰٫۰۴ ميلي مولار پوترسين انتقال يافت و فرصت کافي براي رشد گياهچه ها داده شد. نتايج حاصل، تغييرات معني داري در رشد اندام هوايي گياه را در پاسخ به حضور همزمان دو هورمون IAA و BA نشان داد. همچنين با افزايش غلظت پوترسين برون زا، محتواي تروپان آلکالوئيدهاي آتروپين و اسکوپولامين در اندام هوايي و ريشه گياهچه هاي باززايي شده نسبت به شاهد به طور معني داري افزايش يافت.

© حقوق سایت محفوظ است