۱۳۹۵-۰۲-۰۱

مقاله ريخت شناسي معماري مسجد کبود تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۳ در مطالعات معماري ايران از صفحه ۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ريخت شناسي معماري مسجد کبود تبريز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم معماري
مقاله ويژگي هاي سبکي
مقاله معماري ايراني
مقاله معماري عثماني
مقاله مسجد کبود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبيرصابر محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهريان حامد
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسجد کبود تبريز يکي از نفايس معماري ايراني است که با وجود اهميت بيبديل اين بنا در منظومه ميراث معماري ايراني، ابهاماتي درباره آن وجود دارد. مقاله حاضر به بررسي يکي از اين ابهامات مي پردازد که درباره ويژگي هاي سبکي اين مسجد است. دليل ترديدها درباره شيوه معماري اين بنا، مربوط به هندسه پلان و ترکيب حجمي خاص آن است که باعث شده اين بنا از ديگر نمونه هاي معماري مسجد در ايران متمايز باشد. شيوه معماري اين بنا اگر چه باب جديدي در طراحي مسجد در معماري ايراني گشود، لکن نتوانست اشتياق و رغبت معماران بعدي را براي تکرار و تکميل فرم آن برانگيزد؛ لذا انديشه به کار رفته در آفرينش معماري مسجد کبود تبريز، همچون تک ستاره اي بود که براي يک بار درخشيد و سپس خاموش شد. نوشتار حاضر در پي پاسخ گويي به اين پرسش هاست: ۱٫ هويت معماري مسجد کبود تبريز ريشه در فرهنگ معماري کدام سرزمين دارد؟ ۲٫ اگر ترکيب حجمي اين بنا برگرفته از الگوهاي معماري وارداتي است، پس چرا فرم هاي معماري ايراني در سيماي آن موج ميزنند؟ ۳٫ در تکوين نهايي اين اثر معماري، اتمسفر فرهنگي ايران قرن نهم چگونه و به چه ميزان اثرگذار بوده است؟
اين پژوهش به لحاظ محتوا، با روش توصيفي – تحليلي انجام شده و در مرحله مطالعه تطبيقي با ديگر نمونه هاي معماري، از روش بررسي قياسي نيز بهره گرفته شده است. در اين مقاله، نتيجه مي شود که بناي مسجد کبود تبريز هر چند شباهت فرمي به برخي آثار معماري عثماني دارد، معماران سازنده آن که هنرمندان ايراني خطه آذربايجان بودند، با کاربست تفکر بومي و فنون سنتي، چنان فرم وارداتي اين مسجد را با عناصر فرهنگ معماري ايراني آميخته ساخته اند که محصول نهايي، سيماي معماري ايراني به خود گرفته و بخشي از آن شده است.

© حقوق سایت محفوظ است