۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله رويکرد GIS مبنا براي مدل سازي سه بعدي آلودگي صوتي با استفاده از مدل هاي سه بعدي شهر (مطالعه موردي: بخشي از منطقه سه تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: رويکرد GIS مبنا براي مدل سازي سه بعدي آلودگي صوتي با استفاده از مدل هاي سه بعدي شهر (مطالعه موردي: بخشي از منطقه سه تهران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي صوتي
مقاله مدل سازي سه بعدي نويز
مقاله مدل سه بعدي شهر
مقاله مدل ترافيکي نويز
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي نژاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دي كلجور هنك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيشرفت تکنولوژي و توسعه فناوري همگام با رشد جمعيت شهري، همواره پيامدهاي مثبتي را براي رفاه عمومي به همراه داشته است، اما از تاثيرات منفي آن مبتني بر گسترش آلودگي هاي مختلف محيط زيست، نظير آلودگي صوتي نمي توان براحتي چشم پوشي کرد. در اين زمينه آگاهي کافي از روند انتشار آلودگي هاي صوتي، کنترل و پيشگيري گسترش آنها را ممکن ساخته که به اين منظور تهيه نقشه هاي سه بعدي انتشار آلودگي صوتي و مدل سازي آن چنين امري را ميسر خواهد ساخت. در اين تحقيق، ابتدا با توجه به عدم وجود مدل نويز در ايران، با مطالعه مدل هاي استاندارد موجود درجهان، روش اول استاندارد تهيه نقشه نويز آلمان SMM1 براي محاسبه ترازهاي نويز در اين محدوده انتخاب شد. آزمون صحت اين مدل با استفاده از تکنيک paired t-test با سطح اطمينان ۹۵ درصد گوياي اين است که مدل قادر به پيش بيني نويز در سطوح مجاور محدوده ترافيکي با Sig. 2-tailed=0.516 در سطح افقي وبه همين ترتيب Sig. 2-tailed=0.896 در سطح عمودي است. سپس الگوريتمي براي مدل سازي سه بعدي آلودگي صوتي با استفاده از مدل مذکور ارائه شد. در خاتمه نتايج تلفيق مدل نويز با مدل سه بعدي شهر در محيط GIS مبين اين است که به دليل بالا بودن اثر نويز بر وجوه جلويي و کناري ساختمان ها، اين نواحي براي کاربري هاي تجاري و مسکوني مناسب نيستند، فقط نواحي پشت ساختمان ها با اثر تراز نويز پايين تر براي مناطق مسکوني مناسب ترند. ساخت ديوار صوتي شفاف سرکج به ارتفاع هفت متر در فاصله نزديک به لبه بيروني بزرگراه به عنوان راهکاري موثر براي کاهش نويز در اين محدوده در حد استاندارد هاي مجاز کاربري هاي تجاري و مسکوني ارائه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است