۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله رويكرد مناسب ارزيابي دروني براي ارتقاي مستمر كيفيت گروه هاي آموزشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۷۹ در روانشناسي و علوم تربيتي از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: رويكرد مناسب ارزيابي دروني براي ارتقاي مستمر كيفيت گروه هاي آموزشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله ارزشيابي
مقاله آموزش پزشكي
مقاله كيفيت
مقاله ارزشيابي دروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان هرندي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دو دهه اخير اغلب کشورها براي ارتقاي کيفيت آموزش عالي کوشش هاي ويژه اي به عمل آورده اند. در انجام اين امر از رويکردهاي ارزيابي (ارزشيابي) استفاده کرده اند. در ميان رويکردهاي گوناگون که براي اين منظور وجود دارند، ارزيابي دروني داراي ويژگي هايي است که مي تواند براي ارتقاي مستمر کيفيت به کار برده شود. در نظام آموزش عالي ايران در سال ۱۳۷۵ يک طرح ارزيابي دروني به طور آزمايشي در شش گروه آموزشي در سه دانشگاه علوم پزشکي به اجرا درآمد. بر اساس داده هاي حاصل از طرح ياد شده، در اين مقاله ابتدا چارچوب نظري ارزيابي دروني و سپس ضرورت استفاده از آن بيان مي شود. پس از آن با تحليل داده هاي حاصل از اجراي آزمايشي ارزيابي دروني، رويکرد مناسب اين نوع ارزيابي در دانشگاه هاي علوم پزشکي عرضه مي شود. سرانجام چگونگي کاربرد آن در نظام آموزش عالي کشور مورد بحث قرار مي گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است