۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله روان درماني موفقيت آميز چهار مورد اختلال هويت جنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۳۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: روان درماني موفقيت آميز چهار مورد اختلال هويت جنسي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال هويت جنسي
مقاله رفتار درماني شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيرالدين عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صميمي اردستاني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال هويت جنسي، همانند سازي مداوم و شديد با خصايص جنس مقابل و نارضايتي از جنسيت خود مي باشد كه در موارد شديد افراد مبتلا به دنبال ايجاد خصايص اوليه و ثانويه جنسي جنس مقابل هستند و درخواست درمان هورموني و يا جراحي تغيير جنسيت مي كنند. متون علمي، در حال حاضر درمان اين اختلال را پيچيده و به ندرت موفقيت آميز مي دانند و اغلب در جهت كنار آمدن با اختلال و يا آماده سازي براي جراحي گام برمي دارند. در اين گزارش روان درماني موفقيت آميز چهار مورد اختلال هويت جنسي گزارش شده است. مورد اول نوجوان پسر ۱۶ ساله اي است كه رفتارهاي جنس مونث و تمايل به تغيير جنسيت داشت كه بعد از ۶ ماه درمان، طي جلسات هفتگي اختلال وي برطرف شده است. مورد دوم مرد ۱۹ ساله اي است كه خود را مونث مي دانست و تمايل به برقراري روابط جنسي با جنس مذكر در نقش جنس مونث داشت كه بعد از ۱۲ جلسه درمان هفتگي شكايات وي برطرف شده است. مورد سوم دختر ۱۸ ساله اي است كه از نوجواني خود را پسر مي دانسته و از دختر بودن خود ناراضي بوده است. بعد از ۱۲ جلسه روان درماني هفتگي رفتارها و تمايلات جنس مذكر در وي برطرف گرديد. مورد چهارم دختر ۲۰ ساله اي است كه از پنج سال قبل خود را پسر مي دانست و براي انجام جراحي تغيير جنسيت مراجعه نموده بود كه بعد از ۶ ماه روان درماني هفتگي اظهار مي كند كه دختر است و تمايل به ازدواج با يك مرد را دارد.
روان درماني موفقيت آميز اين موارد نشان مي دهد كه درمان اختلال هويت جنسي از راههاي غير جراحي امكان پذير است و لزوم به كارگيري اين روشها پيش از تصميم گيري زود هنگام به جراحي را نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است