۱۳۹۵-۰۲-۰۱

مقاله روانشناسي جنگ در شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: روانشناسي جنگ در شاهنامه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگ
مقاله روان شناسي
مقاله شاهنامه
مقاله فردوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي خيراله
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگ و عوامل موثر بر آن از موضوعات اصلي يک اثر حماسي است و به تبع، اين موضوع بخش اعظم حماسه حکيم فرزانه توس را نيز به خود اختصاص داده است. از آن جايي که نيروي انساني از مهم ترين عوامل تاثير گذار بر جريان جنگ است، شيوه رفتار فرمانده هان و سربازان اساسي ترين نقش را در تعيين جريان جنگ بر عهده دارد و شناسايي و پيش بيني رفتار اين افراد مهم ترين عامل در هدايت جريان جنگ است. شناخت روحيات انسان ها، تحليل رفتار و پيش بيني رفتار بعدي آن ها که از موضوعات علم روانشناسي است و با آگاهي از اين علم مي توان رفتار افراد را براي رسيدن به هدفي خاص زير نظر درآورد يکي از موضوعات قابل بررسي و پژوهش در شاهنامه است؛ به عبارت ديگر بررسي و تحليل روان شناسي افراد نظامي در شاهنامه ما را به دانش روان شناختي اين فرزانه سترگ رهنمون مي شود. نشان اين ادعا شخصيت هاي واقعي يا پرورده ذهن و انديشه حکيم توس است که مي تواند با به کارگيري اصول و تکنيک هاي روان شناختي، به شيوه اي هوشمندانه و مدبرانه، هم رفتار نيروهاي خودي را تحت کنترل در آورند و هو با تخريب روحيه افراد دشمن، مقدمات شکست آن ها را فراهم سازند. هدف پژوهش حاضر، شناسايي و تحليل اين تکنيک ها و نحوه به کارگيري آنه به وسيله نيروهاي جنگي در شاهنامه فردوسي است.

© حقوق سایت محفوظ است