۱۳۹۵-۰۴-۱۰

مقاله روابط متداخل واژگان ادبيات جاهلي و قرآني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در ادب عربي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران) از صفحه ۵۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: روابط متداخل واژگان ادبيات جاهلي و قرآني
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتراک
مقاله ترادف و تضاد
مقاله مشکل القرآن
مقاله متشابه القرآن
مقاله ادب جاهلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاملي نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: پرچم اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زبان عربي که در دوره جاهلي از فصاحت و بلاغت و غناي معنايي در الفاظ يا واژگان، به رشد چشمگيري نائل شده بود، آماده پذيرايي وحي الهي در اين زبان گرديد. از طرف ديگر قرآن (کلام الهي)، داراي معاني بلند و حقايق علمي بي پايان، در قالب الفاظ عربي مي بايست طوري تجلي مي نمود، تا بتواند پيام وحي را آن طور که هست به مخاطبانش برساند، با توجه به نزول وحي، مراتب علمي قرآن که داراي لايه هاي متعدد معنايي است در قالب الفاظ عربي متجلي شد و البته قبل از آن نيز اين زبان از غناي الفاظ چندمعنايي برخوردار بود. در اين مقاله برآنيم رفتار واژگان چندمعنايي (اعم از مترادف و مشترک) را که مورد بحث دانشمندان علوم قرآني است در ادب جاهلي بررسي کنيم و ميزان برخورداري ادب جاهلي از اين پديده را روشن سازيم، که تا چه حد ادب جاهلي از آن برخوردار بوده و يا کداميک از پديده ها، در ادب جاهلي مطرح نبوده؛ بدين ترتيب، اين ويژگي اعجاز قرآن است که توانسته روابط متداخل واژگاني را دارا باشد و در اين ارزيابي، منحصربه فرد تلقي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است