۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله رفتار سيلان آلياژ Ti-6AL-4V تجاري با ريز ساختار لايه اي در فورج همدما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: رفتار سيلان آلياژ Ti-6AL-4V تجاري با ريز ساختار لايه اي در فورج همدما
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل کينتيکي
مقاله فورج همدما
مقاله کروي شدن
مقاله آلياژ Ti-6Al-4V

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح قنبري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: تميزي ‌فر مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رفتار سيلان پلاستيک و تغييرات ريز ساختاري آلياژ Ti-6Al-4V در محدوده دمايي ۷۵۰ تا ۱۰۵۰ درجه سانتيگراد و در گستره تغييرات نرخ کرنش (۰٫۱-۰٫۰۰۱)s-1 در شرايط فشار همدما مورد بررسي واقع شده است.هدف در اين مقاله تخمين انرژي اکتيواسيون و تحليل سينتيکي کروي شدن در محدوده ساختار دو فازي اين آلياژ است. منحني هاي تنش-کرنش حقيقي اين آلياژ در زير دماي ۹۵۰ درجه سانتيگراد به اندازه محدودي نرم شدن سيلان (که به تبلور مجدد ديناميکي نسبت داده شده است) را نشان مي دهد. در دماهاي بالاتر، تنش سيلان با کرنش پلاستيک رابطه تقريبا خطي و پايداري پيدا مي کند تا اينکه در دماهاي نزديک ۱۰۱۵ درجه سانتيگراد (دماي استحاله بتا) تقريبا تنش سيلان از دما مستقل مي شود. با تحليل داده هاي تنش سيلان و با بهره گيري از معادله زنر هولومان و معادله اصلي سيلان پلاستيک (معادله سلارز)، انرژي اکتيواسيون تبلور مجدد ديناميک محاسبه شده و معادله ساختاري سيلان به دست آمد. همچنين نتايج به دست آمده در دو روش با هم و همچنين با نتايج ساير محققان مقايسه شد.

© حقوق سایت محفوظ است