۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله رده شناسي ساخت واژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: رده شناسي ساخت واژي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند جوشي
مقاله درون تصريفي
مقاله رده بندي وراثتي
مقاله رده شناسي ايده آل
مقاله رده شناسي مدرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: البرزي وركي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصطلاح رده شناسي كاربردهاي متفاوتي در زبان شناسي دارد: رده شناسي براي رده بندي انواع ساختاري در ميان زبان هاي مختلف به كار مي رود؛ رده شناسي براي بررسي آن دسته از الگوها يا احكام زبان شناختي كه در ميان زبان هاي مختلف معتبر است به كار مي رود؛ رده شناسي يك رهيافت نظري و روش شناختي است كه با ساير نظريات زبان شناختي فرق دارد. اين سه تعريف از رده شناسي بر رده بندي، تعميم، و توجيه پديده هاي دستوري بر يك مبناي تجربي گسترده منطبق است. در مقالة حاضر رده شناسي در مفهوم رده بندي زبان ها مورد نظر است، و رده شناسي ساخت واژي به بحث گذاشته مي شود. بر اساس نوع الگوهاي واژه سازي، در زبان شناسي پنج نوع ساخت واژه تشخيص داده مي شود: گسسته، پيوندي، آميخته، چند جوشي، درون تصريفي.

© حقوق سایت محفوظ است