۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله رده بندي فيلوژنتيکي همتافت گونه جغد انباري (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن ميتوکندريايي (۱۶S rRNA): ارزيابي آرايه شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: رده بندي فيلوژنتيکي همتافت گونه جغد انباري (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن ميتوکندريايي (۱۶S rRNA): ارزيابي آرايه شناختي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلوژني (تبارزايي)
مقاله جغد انباري
مقاله DNA ميتوکندري
مقاله رمزنگار مولکولي ۱۶S rRNA ،DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي آباديان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: علايي كاخكي نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: درويش جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همتافت گونه جغد انباري (Tyto alba) گونه اي جهان گستر است و تغييرات ريختي قابل توجهي را نشان مي دهد. اين تغييرات زياد ريختي و جغرافيايي سبب شده است که گونه جغد انباري داراي زيرگونه هاي متعددي در سرتاسر جهان باشد. با وجود اين، هنوز مطالعات گسترده اي در مورد اين گونه انجام نشده است. در اين مطالعه، تعيين توالي ژن ميتوکندريايي غير کدينه (۱۶S rRNA) به طول ۵۶۹ نوکلئوتيد براي ۴۰ نمونه از جغد انباري از سراسر جهان انجام شد. اين احتمال که زيرگونه هاي جغد انباري دنياي جديد از زيرگونه هاي آن در دنياي قديم متمايز شده باشند بررسي شد. اطلاعات حاصل از تحليل درخت هاي ميانبرترين (maximum parsimony)، محتمل ترين (maximum likelihood) و بيزين (baysian) نشان دهنده وجود دو تبار مجزاي دنياي قديم با نام T. alba و دنياي جديد با نام T. furcata است. ميزان تنوع ژنتيکي بين تبارهاي دنياي قديم و دنياي جديد، ۳٫۸ درصد است. با توجه به نتايج به دست آمده، اين احتمال وجود دارد که زيرگونه هاي دنياي جديد و قديم از نظر ژنتيکي جدا بوده و فاقد تبادل ژنتيکي باشند که مبتني بر حضور دو گونه جغرافيايي جدا در اين همتافت گونه با زيرگونه هاي متعدد است.

© حقوق سایت محفوظ است