۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله رتبه‌ بندي كشورهاي OIC براساس عوامل موثر بر جذب سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: رتبه‌ بندي كشورهاي OIC براساس عوامل موثر بر جذب سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي
مقاله سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي‌
مقاله تاكسونومي
مقاله جهاني‌شدن و نطقه ‌گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي شهري وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخصهاي متعددي براي رتبه‌بندي کشورهاي اسلامي از نظر جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارند که از مهم‌ترين اين شاخصها مي‌توان به توليد ناخالص داخلي (سرانه يا رشد آن، نرخ تورم، شاخص باز بودن تجاري، شاخص دستمزد يا هزينه‌هاي هر واحد از نيروي کار، نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي، نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي، ميانگين نرخ تعرفه، نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي، ضريب جيني ( مبين چگونگي توزيع درآمد)، نسبت سرمايه‌گذاري داخلي به توليد ناخالص داخلي، وقفه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، تغيير پذيري نرخ ارز، شاخص امنيت سياسي، شاخص ريسک سرمايه‌گذاري خارجي، شاخص آزادي اقتصادي، شاخص جهاني شدن، شاخص منطقه‌گرايي و ديگر شاخصهاي موثر بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره داشت.
در اين مقاله سعي شده است که کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي از نظر عوامل موثر بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي رتبه‌بندي شوند. در اين راستا، ابتدا شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اثر گذار بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي معرفي شده و سپس براساس متدلوژي تاکسونومي عددي اين رتبه‌بندي انجام مي‌شود. نتايج حاصل از رتبه‌بندي نشان مي‌دهد که ايران در بين ٤٣ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي در رتبه سي و پنجم قرار دارد.

© حقوق سایت محفوظ است