۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله راهبرد ريسك- كاراي آبياري گندم در منطقه كوار كاربرد معيارهاي برتري تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: راهبرد ريسك- كاراي آبياري گندم در منطقه كوار كاربرد معيارهاي برتري تصادفي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسك گريزي
مقاله راهبردهاي آبياري
مقاله برتري تصادفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني فسقنديس غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي داور
جناب آقای / سرکار خانم: بهبوديان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليدات كشاورزي ذاتا ريسك آميز است. وقتي كشاورزان ريسك گريز باشند، كه معمولا اين گونه هستند، نهاده هاي كنترل پذير را به گونه اي كه اثرات ريسك را كاهش دهد، تخصيص مي دهند، بنابراين منظور كردن ريسك در مدلهاي تحليل رفتار كشاورزان حائز اهميت است در اين مطالعه با استفاده از روش برتري تصادفي و برتري تصادفي با توجه به يك فرم تابع، راهبرد ريسك- كاراي آبياري براي گندمكاران منطقه كوار تعيين شد. نتايج نشان داد كه چهار راهبرد كم آبياري براساس معيار برتري تصادفي درجه ۱ و يك راهبرد كم آبياري براساس معيار برتري تصادفي درجه ۲، بر راهبرد تمام آبياري برتري دارد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است