۱۳۹۵-۰۴-۰۵

مقاله راهبردهاي شکل گيري تيم هاي تسهيل کننده خلق دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت راهبردي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي شکل گيري تيم هاي تسهيل کننده خلق دانش
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلق دانش
مقاله تيم کاري
مقاله تيم هاي تسهيل کننده خلق دانش
مقاله راهبردهاي خلق دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردي سيدجليل
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قلمرو رقابتي سازمان ها در سال هاي اخير، از لحاظ پويايي و بالندگي در سطح بالايي قرار داشته است. براي بقا در چنين شرايط جديد و متغيري، استمرار و پايداري در مزيت رقابتي از طريق توسعه ظرفيت هاي فردي و سازماني، ضرورت يافته است. در اين راستا برخي از انديشمندان و صاحب نظران معاصر اظهار مي دارند که دانش، منبع عمده کسب مزيت رقابتي پايدار محسوب مي شود و به منظور دستيابي سازمان ها به چنين مزيتي، خلق دانش مي تواند به عنوان يک فرصت جديد، مورد توجه قرار گيرد. مطالعات گوناگون نشان مي دهند سازماندهي بر اساس تيم هاي کاري، يک گرايش جديد در تسهيل خلق دانش سازماني است. اما نکته حائز اهميت آن است که سازماندهي به وسيله تيم هاي کاري به تنهايي کافي نيست. بلکه تيم هاي کاري خود بايد از خصوصيات و ويژگي هاي خاصي برخوردار باشند تا بتوانند هدف مورد نظر را تحقق بخشند. در تحقيق حاضر به دنبال بررسي راهبردهاي موثر در شکل گيري تيم هاي تسهيل کننده خلق دانش هستيم.

© حقوق سایت محفوظ است