۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله راهبردهاي توسعه صنايع تبديلي و تکميلي باغي استان خراسان شمالي با استفاده از رويکرد تحليل عوامل استراتژيک (SWOT) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: راهبردهاي توسعه صنايع تبديلي و تکميلي باغي استان خراسان شمالي با استفاده از رويکرد تحليل عوامل استراتژيک (SWOT)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع تبديلي و تکميلي باغي
مقاله مازاد مواد اوليه باغي
مقاله خراسان شمالي
مقاله سرمايه گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهر علي
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي امين
جناب آقای / سرکار خانم: رباني نسب حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها در صنايع تبديلي و تکميلي باغي استان خراسان شمالي، در اين مطالعه از رويکرد تحليل عوامل استراتژيک استفاده شد. اطلاعات موردنياز از طريق مصاحبه حضوري و تکميل پرسشنامه تخصصي با ۲۰ نفر از مديران و کارشناسان صنايع کشاورزي، کارشناسان باغباني استان و صاحبان صنايع تبديلي و تکميلي باغي استان در سال ۱۳۹۱ جمع آوري گرديد. نتايج نشان داد که وجود مواد خام اوليه باغي بيش از ظرفيت صنايع تبديلي و تکميلي استان با وزن نسبي (۰٫۰۱۴۳۱۶) و امتياز نهايي (۰٫۰۵) به عنوان مهمترين عامل قوت در شکل گيري و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي باغي استان است. عدم برخورداري اکثر صنايع باغي استان از واحدهاي تحقيق و توسعه بر اساس معيار آنتروپي با وزن نسبي (۰٫۰۲۳۶۵) و امتياز نهايي (۰٫۰۵)، به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار بر عدم شکل گيري و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي باغي استان تشخيص داده شد. امکان جذب سرمايه گذاري خارجي در صنايع باغي استان به عنوان مهمترين فرصت در شکل گيري و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي باغي استان با وزن نسبي (۰٫۱۴۸۰۵۸) و امتياز نهايي (۰٫۴) و بي ثباتي در برنامه ريزي توليدي محصولات باغي از سوي کشاورزان استان با وزن نسبي (۰٫۲۰۵۴۷۵) و امتياز نهايي (۰٫۴) به عنوان مهمترين تهديد در شکل گيري و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي باغي استان خراسان شمالي است. با توجه به نتايج، توسعه سردخانه هاي متناسب با حجم توليدات باغي استان به منظور تامين نياز صنايع موجود استان و کاهش بخشي از ضايعات و بهبود واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع تبديلي و تکميلي باغي استان به منظور افزايش قدرت رقابت پذيري صنايع باغي استان با صنايع باغي استان هاي همجوار به عنوان راهبردهاي بخش صنايع تبديلي و تکميلي باغي معرفي شده است.

© حقوق سایت محفوظ است