۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله رابطه وزن و قد نوزادان با سن، قوميت، تعداد و نوع زايمان مادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵۸ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه وزن و قد نوزادان با سن، قوميت، تعداد و نوع زايمان مادر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن
مقاله قد
مقاله نوزاد
مقاله قوميت
مقاله سن مادر
مقاله نوع زايمان
مقاله رتبه تولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل علي پور محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: متداول ترين روش اندازه گيري رشد براي بررسي وضعيت جسماني و سلامتي نوزادان يک جامعه تعيين شاخص هاي آنتروپومتريک است.
هدف: اين پژوهش به منظور تعيين ميانگين قد و وزن بدو تولد نوزادان و تاثير قوميت، محل سکونت، سن، نوع و تعداد زايمان هاي مادر بر آن انجام گرديد.
مواد و روش ها: نمونه اي به حجم ۲۱۹۰ نوزاد در مرکز آموزشي – درماني دزياني گرگان به روش تصادفي سيستماتيک انتخاب شد. مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي و مقطعي بود.
يافته ها: ميانگين وزن و قد بدو تولد نوزادان به ترتيب ۳۲۴۴±۴۹۳ گرم و ۴۹٫۴۹±۲٫۲۳ سانتي متر تعيين شد که در نوزادان متولد شده با زايمان طبيعي کمتر از نوزادان سزاريني بود (P<0.05).اين شاخص ها در نوزادان زايمان اول کمتر از ساير نوزادان و در نوزادان ترکمن بيشتر از ساير اقوام بود. ميانگين قد و وزن نوزادان در مادران بالاي ۱۸ سال بيشتر از نوراداني بود که مادران آنها کمتر از ۱۸سال داشتند.
نتيجه گيري: عوامل جغرافيايي، محيطي، قومي و سن مادر به طور موثر مي توانند تفاوت هايي را در شاخص هاي آنترپومتريک نوزادان ايجاد نمايند.

© حقوق سایت محفوظ است