۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله رابطه هفت مرحله اول نظريه رشد رواني – اجتماعي اريكسون با مرحله هشتم آن – كمال در برابر نوميدي – در سالمندان استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: رابطه هفت مرحله اول نظريه رشد رواني – اجتماعي اريكسون با مرحله هشتم آن – كمال در برابر نوميدي – در سالمندان استان خوزستان
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراحل رشد رواني – اجتماعي اريكسون
مقاله كمال در برابر نوميدي
مقاله سالمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيان پورقهفرخي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رابطه ساده و چندگانه هفت مرحله اول نظريه رشد رواني – اجتماعي اريكسون با مرحله هشتم آن – كمال در برابر نوميدي – در سالمندان استان خوزستان بررسي گرديد. افراد شركت كننده در نمونه اصلي تحقيق شامل ۴۶۹ سالمند (۲۳۷ زن و ۲۳۲ مرد) بودند كه به وسيله «مقياس تجديد نظر شده مراحل رشد رواني – اجتماعي اريكسون» مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنين، پيش از اجراي پژوهش، از يك نمونه ۵۰ نفري براي ارزيابي مقدماتي مقياس مورد نظر و نيز از يك نمونه ۱۷۰ نفري ديگر براي اعتباريابي همان مقياس استفاده به عمل آمد. براي تحليل داده ها، علاوه بر روشهاي توصيفي، روشهاي همبستگي ساده و رگرسيون چندگانه نيز به كار بسته شد. در اين پژوهش، مجموعا ۲۴ فرضيه براي كل سالمندان و زنان و مردان سالمند به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. همه اين فرضيه ها تأييد شدند و نشان دادند كه نظريه اريكسون علاوه بر فرهنگهاي غربي، در فرهنگ ما نيز كاربرد دارد. 

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است