۱۳۹۵-۰۱-۱۹

مقاله رابطه ميانگين بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جريان هاي نقدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي) از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه ميانگين بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جريان هاي نقدي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده سهام
مقاله اندازه شرکت
مقاله سود هموارسازي شده
مقاله جريان هاي نقد هموارسازي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنماي رودپشتي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازده سهام، اندازه شرکت و نوسانات سود و جريان هاي نقدي از متغيرهاي با اهميت در مباحث مالي و حسابداري است، که توجه به آن ها کيفيت تصميم را ارتقا مي بخشد. مقاله حاضر از يک سو به دنبال مطالعه آنست که آيا بازده سهام در شرکت هايي که داراي سود هموارتري هستند، نسبت به شرکت هايي که داراي جريان هاي نقد هموارتري هستند، به صورت معني داري تفاوت دارد؟ از سوي ديگر، آيا اين دو گروه از شرکت ها از نظر اندازه تفاوت دارند؟ جامعه آماري تحقيق شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بر اساس شرايط در نظر گرفته شده براي انتخاب نمونه، ۵۰ شرکت انتخاب گرديد. براي آزمون فرضيه ها از آزمون t استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد، که ميانگين بازدهي در دو گروه شرکت هاي طبقه بندي شده بر اساس چرخه نوسانات سود و جريان هاي نقدي تفاوتي ندارد، اما بين ميانگين اندازه شرکت دو گروه تفاوت وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است