۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله رابطه سلسله مراتب نيازهاي مزلو با اضطراب آموزشگاهي و عملكرد تحصيلي با كنترل وضعيت اجتماعي – اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه سلسله مراتب نيازهاي مزلو با اضطراب آموزشگاهي و عملكرد تحصيلي با كنترل وضعيت اجتماعي – اقتصادي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلسله مراتب نيازها
مقاله اضطراب آموزشگاهي
مقاله عملكرد تحصيلي
مقاله وضعيت اجتماعي – اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: زندي دره غريبي تاج محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش تعيين رابطه سلسله مراتب نيازهاي مزلو با اضطراب آموزشگاهي و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پايه دوم دبيرستانهاي شهرستان ايذه است. در اين مطالعه، ۳۱۱ دانش آموز (۱۵۶ پسر و ۱۵۵ دختر) كه با روش نمونه گيري تصادفي ساده از جامعه آماري مورد نظر برگزيده شدند. به عنوان گروه نمونه تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند. فرضيه هاي تحقيق به طور كلي عبارت از اين بودند كه بين سلسله مراتب نيازهاي مزلو و اضطراب آموزشگاهي و عملكرد تحصيلي رابطه ساده و چندگانه وجود دارد. براي سنجش فرضيه ها از پرسشنامه سلسله مراتب نيازها، مقياس اضطراب آموزشگاهي فيليپس، نمره هاي تحصيلي و پرسشنامه كوتاهي جهت تعيين وضعيت اجتماعي – اقتصادي. رابطه نيازها با اضطراب آموزشگاهي و عملكرد تحصيلي همچنان ثابت و معني دار باقي مي ماند.

© حقوق سایت محفوظ است