۱۳۹۵-۰۴-۱۲

مقاله رابطه سبک هاي دلبستگي و خشونت ديدگي در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي دلبستگي و خشونت ديدگي در زنان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت عليه زنان
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله دلبستگي رمانتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناغي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: پيروزي دارا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي قيصر
جناب آقای / سرکار خانم: شيرين بيان مينو
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشونت عليه زنان به وسيله همسران آن ها، يک مساله شناخته شده در تمام کشورها و فرهنگ هاي دنياست. هدف اين مطالعه بررسي رابطه بين سبک هاي دلبستگي و خشونت ديدگي در زنان مي باشد. بدين منظور ۳۹۶ نفر از زنان ساکن در شهر کرمانشاه با روش نمونه گيري در دسترس، انتخاب شده و پرسشنامه همسرآزاري قهاري (۱۳۸۴) و مقياس تجارب مربوط به روابط نزديک (ECR) را تکميل کردند.
تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که دو سبک دلبستگي (اجتنابي و اضطرابي) پيش بيني کننده انواع خشونت ديدگي در زنان است. يافته ها حاکي از آن است که ترس از جدايي و طرد شدن و هم چنين تکيه بيش از حد بر خود در اوقات استرس، مي تواند عامل خطري در جهت خشونت ديدگي زنان باشد.

© حقوق سایت محفوظ است