۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله رابطه « توجه كانوني» با يادگيري تيراندازي با تفنگ بادي (مطالعه مقدماتي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: رابطه « توجه كانوني» با يادگيري تيراندازي با تفنگ بادي (مطالعه مقدماتي)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيراندازي
مقاله توجه كانوني
مقاله آزمون يادداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ موسوي سيدمحمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه کانوني،پديده اصلي مورد  مطالعه تحقيق حاضر است . سئوال اصلي تحقيق اين بود که آي پيش از شروع تمرين، وجود سطح مشخصي از توجه کانوني براي پيشرفت در مهارت تيراندازي ضروري است؟ به همين جهت داوطلبان يادگيري مهارت تيراندازي با تفنگ بادي(۴۸ نفر، سن=۲۲-۱۹ سال) پس از شرکت در يک آزمون توجه کانوني که با استفاده از دستگاه الکترونيکي سنجش توجه انجام شد، در يک دوره ۱۵ جلسه اي تمرين تيراندازي شرکت کردند . در پايان از آنان آزمون يادداري تيراندازي به عمل آمد. پردازش آماري نشان داد که همبستگي معني داري بين نمره توجه کانوني و نمره آزمون يادداري وجود ندارد، يعني برخورداري از سطح بالاتري از توجه کانوني الزاما با پيشرفت در تيراندازي همراه نيست. نظرات مربوط مورد بحث قرار گرفته و ايده هاي مشخص برخاسته از تحقيق ذکر شده اند.

© حقوق سایت محفوظ است