۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله رابطه بين مناطق جغرافيايي، تيپ شخصيتي، وضعيت اجتماعي – اقتصادي و عوامل دموگرافيک با استرس شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين مناطق جغرافيايي، تيپ شخصيتي، وضعيت اجتماعي – اقتصادي و عوامل دموگرافيک با استرس شغلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ شخصيت
مقاله مناطق جغرافيايي
مقاله استرس شغلي
مقاله وضعيت اجتماعي – اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرزآبادي اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي فشاركي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه تعيين رابطه بين مناطق جغرافيايي، تيپ شخصيتي، وضعيت اجتماعي – اقتصادي و عوامل دموگرافيک با استرس شغلي بود.
روش: در يک مطالعه توصيفي – مقطعي، ۷۴۹ نفر از کارکنان با استفاده از نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب گرديدند. ابزارهاي اندازه گيري، پرسشنامه استرس شغلي
HSE، پرسشنامه تيپ شخصيتي فرامينگهام و پرسشنامه محقق ساخته بودند. داده ها با استفاده از تحليل رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد، متغيرهاي جنس، وضعيت تاهل و سطح اجتماعي – اقتصادي با استرس شغلي رابطه معنادار نداشتند درحالي که متغيرهاي منطقه جغرافيايي، تيپ شخصيتي، سن و تحصيلات در استرس شغلي موثر بودند. بدين معنا که با افزايش تحصيلات و بهبود وضعيت آب و هوايي، استرس شغلي کمتر بود. همچنين افراد با تيپ شخصيتي «الف» داراي استرس شغلي بيشتري نسبت به افراد با تيپ شخصيتي «ب» بودند. به علاوه تيپ شخصيتي «الف» و منطقه جغرافيايي، بيشترين سهم را در استرس شغلي داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده توصيه مي شود در به کارگيري افراد به وي‍ژگي هاي شخصيتي، عوامل جغرافيايي، تحصيلات و سن توجه شود
.

© حقوق سایت محفوظ است