۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله رابطه بين جهت گيري مذهبي، اضطراب و حرمت خود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله روانشناسي از صفحه ۳۳۶ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بين جهت گيري مذهبي، اضطراب و حرمت خود
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گيري مذهبي
مقاله اضطراب
مقاله حركت خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي احسان هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي «رابطه بين جهت گيري مذهبي، اضطراب و حرمت خود»، ۶۰ دانشجو از دانشگاه تهران انتخاب شدند. براي بررسي متغيرهاي جهت گيري مذهبي، اضطراب و حرمت خود، مقياس جهت گيري مذهبي (بهرامي احسان، ۱۳۷۸)، سياهه حالت – رگه اضطراب، (اشپيلبرگر، ۱۹۸۱) و سياهه حرمت خود (کوپراسميت، ۱۹۶۷) مورد استفاده قرار گرفت. نتايج به دست آمده از اجراي آزمون هاي فوق نشان مي دهد که جهت گيري مذهبي داراي رابطه اي مثبت با حرمت خود (p<0.003, r=0.387) و نيز واجد همبستگي منفي با هر دو جنبه حالت و رگه اضطراب است. تحليل داده نشان مي دهد که جهت گيري مذهبي داراي همبستگي منفي با حالت اضطراب (p<0.001,r=0.398) بوده و نيز مقدار همبستگي با رگه اضطراب (p<0.001,r=-0.414) است. يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد که مذهب قادر است تا نقشي درون رواني در تامين سلامتي ايفا کند. چارچوب هاي مرجع مذهبي قادرند تا نظير مکانيزم هاي مقابله اي، حرمت خود و اضطراب را اداره کنند.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است