۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله رابطه ارزش افزوده نقدي، ارزش افزوده اقتصادي، جريان هاي نقدي آزاد و سود باقيمانده با ارزش ايجاد شده براي سهامداران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: رابطه ارزش افزوده نقدي، ارزش افزوده اقتصادي، جريان هاي نقدي آزاد و سود باقيمانده با ارزش ايجاد شده براي سهامداران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده نقدي
مقاله ارزش افزوده اقتصادي
مقاله جريان هاي نقدي آزاد
مقاله سود باقيمانده
مقاله ارزش ايجاد شده براي سهامداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: مولودي سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معيارهاي ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و جريان هاي آزاد نقدي(FCF)  مقياس هاي اصلي اندازه‌ گيري ارزش هستند که نارسايي ‌هاي ساير معيارهاي حسابداري را ندارند و توجه به اين معيارها در کنار معيارهاي ارزش افزوده نقدي(CVA)  و سود باقيمانده(RI)  باعث ايجاد هم سويي بين منافع طبقه سهامدار و مديران مي شوند. در اين تحقيق به رابطه ارزش افزوده نقدي، ارزش افزوده اقتصادي، جريان هاي نقدي آزاد و سود باقيمانده بعنوان متغيرهاي مستقل با ارزش ايجاد شده براي سهامداران بعنوان متغير وابسته پرداخته شد. براي اين منظور اطلاعات ۷۴ شرکت از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۳ مورد استفاده قرار گرفت. جهت آزمون فرضيه ها، شرکت هاي نمونه به دو گروه تقسيم شدند: گروه اول، شرکت هايي که خلق ارزش داشته اند (نرخ بازده واقعي سهام بيشتر از نرخ بازده مورد انتظار است) و گروه دوم، شرکت هايي که تخريب ارزش نموده اند (نرخ بازده واقعي سهام کمتر از نرخ بازده مورد انتظار است). فرضيه هاي تحقيق از طريق روش هاي آماري رگرسيون و آزمون مقايسه دو معادله رگرسيون با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شدند و نتايج نشان داد که مدل ارزش افزوده اقتصادي و جريان هاي نقدي آزاد با ضريب تعيين ۰٫۳۱۷ به عنوان قويترين و مدل ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي با ضريب تعيين ۰٫۱۶۳ به عنوان ضعيف ترين مدل پيش بيني ارزش ايجاد شده براي سهامداران مي ‌باشند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران EVA وRI  شاخص هاي بهتري براي پيش بيني CSV بوده و در کنار ساير شاخص ها مانند FCF و CVA نتايج مطلوبتري بدست مي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است