۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله دوره نوسنگي در غرب چهارمحال و بختياري؛ محوطه هاي نويافته بخش ميان کوه، شهرستان اردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش هاي باستان شناسي ايران (نامه باستان شناسي) از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: دوره نوسنگي در غرب چهارمحال و بختياري؛ محوطه هاي نويافته بخش ميان کوه، شهرستان اردل
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسنگي
مقاله ميان کوه
مقاله موشکي
مقاله جري
مقاله قلعه رستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروزاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي نيا محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تا پيش از سال ۱۳۸۷ تنها يک محوطه مربوط به دوره نوسنگي در بخش هاي غربي استان چهارمحال و بختياري شناسايي شده بود، بنابراين آگاهي ما از چگونگي يکجانشيني و توسعه معيشت کوچ نشيني در اين منطقه بسيار اندک بود. طي سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ طي سه فصل بخش ميان کوه در جنوب غرب شهرستان اردل که از کوهستاني ترين بخش هاي استان چهارمحال و بختياري است، براي نخستين بار بررسي باستان شناختي شد که نتايج قابل توجهي در برداشت؛ از جمله مي توان به شناسايي ۶۰۰ محوطه مربوط به دوره پارينه سنگي مياني تا دوره قاجاريه اشاره کرد که از اين تعداد شمار ۹ محوطه مربوط به دوره نوسنگي است. بيشتر محوطه هاي شناسايي شده نوسنگي در دره هاي سرخون و هلوسعد واقع شده اند.
همان گونه که با توجه به وضعيت طبيعي منطقه قابل پيش بيني بود، بيشتر محوطه هاي شناسايي شده در تمامي دوره ها از نوع پراکندگي سفال بدون ارتفاع محسوس هستند. اين محوطه ها بر اساس ريخت شناسي و مشاهدات امروزي درباره کوچ – نشينان منطقه، و نيز شمار اندک يافته هاي سطحي آن ها از نوع کوچ نشيني هستند.
بيشتر محوطه هاي شناسايي شده دوره نوسنگي در دره هاي کوچک و بزرگ و دامنه ارتفاعات قرار گرفته اند و تمامي ويژگي هاي ريخت شناختي استقرارهاي کوچ نشيني امروزي را دارند و تنها در چند محوطه شواهدي از تداوم استقرارها ديده مي شود. با بررسي محوطه هاي نوسنگي مشخص مي شود که تمامي آن ها دوره استقراري کوتاهي داشته اند، به اين معنا که پس از اين دوره يا متروک شده اند يا تنها براي مدت کوتاه ديگري مسکوني بوده اند.
سفال نوسنگي اين منطقه با اندک شباهت به سفال موشکي و جري در فارس و سفال نوسنگي خوزستان بيشترين همخواني را با سفال قلعه رستم نشان مي دهد که احتمالا منشا محلي دارد. در بين فرهنگ هاي نوسنگي قديم جنوب غرب، سفال هاي قلعه رستم I و II بيشترين شباهت را با محوطه هاي نوسنگي قديم ميان کوه دارند.

© حقوق سایت محفوظ است