۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در سورگوم علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در سورگوم علوفه اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم
مقاله رقابت
مقاله دوره بحراني
مقاله آناليز رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در سورگوم (Sorghum bicolor) آزمایشی در سال زراعی ۱۳۷۴، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد. تیمارها شامل دو سری تیماری به ترتیب تداخل علف های هرز تا مراحل رشدی ۳، ۵، ۷ و ۹ برگی و زمان برداشت سورگوم و سری دوم، کنترل علف های هرز تا مراحل رشدی مذکور بودند. نتایج آزمایش حاکی از وجود یک دوره بحرانی کنترل علف های هرز (با در نظر گرفتن حداکثر ۵ درصد کاهش عملکرد مجاز) بین ۲۰ تا ۳۱ روز پس از سبز شدن سورگوم (تقریبا بین مرحله ۳ تا ۵ برگی سورگوم) بود. با افزایش درصد کاهش عملکرد مجاز از ۵ درصد به ۸ درصد، به جای دوره بحرانی یک زمان بحرانی برای کنترل علف های هرز در ۲۴ روز پس از سبز شدن سورگوم (تقریبا همزمان با مرحله ۵ برگی سورگوم) به دست آمد. یک دوره عاری از علف هرز تا مرحله ۵ برگی باعث شد که وزن خشک و تعداد علف های هرز در پایان فصل رشد دچار کاهش قابل توجهی (به ترتیب ۹۲ و ۷۰ درصد نسبت به شاهد و رقابت تمام فصل) شود. تداخل علف های هرز سبب کاهش معنی دار (در سطح ۵ درصد) شاخص سطح برگ (LAI) و وزن خشک کل (TDM) سورگوم گردید، در حالی که سرعت جذب خالص (NAR) تحت تاثیر تیمارهای تداخل علف هرز قرار نگرفت. در این آزمایش، علف های هرز تاج ریزی (Solanum nigrum)، تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus)، سلمه (Chenopodium album) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) علف های هرز غالب را تشکیل می دادند.

© حقوق سایت محفوظ است