۱۳۹۵-۰۳-۲۷

مقاله دلايل حاشيه نشيني در کلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت شهري از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: دلايل حاشيه نشيني در کلان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاشيه نشيني
مقاله برنامه ريزي و مديريت شهري
مقاله حوداث سياسي و اجتماعي
مقاله بلاياي طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لادن مقدم عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رزقي شيرسوار هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش اجراء توصيفي (همبستگي) است. جامعه آماري شامل کليه اساتيد، متخصصان و مديران در حوزه مديريت، علوم اجتماعي و فرهنگي مي باشند. در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شد و تعداد ۲۰۰ پرسشنامه در ميان نمونه مورد پژوهش توزيع شد كه در اين ميان ۱۵۷ پرسشنامه بصورت كامل تكميل و به پژوهشگر عودت داده شد. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه بصورت پرسشنامه اي بوده است. پرسشنامه هاي مذكور در دو بخش الف) مشخصات فردي و ب) گويه ها با ۲۴ گويه مي باشد. مطابق نظرات ارايه شده از سوي خبرگان ضعف ساختار اقتصادي مهمترين مولفه و در جايگاه نخست، ضعف نظام برنامه ريزي و مديريت شهري در رتبه دوم، عدم حمايت و هدايت دولتي در جايگاه سوم، حوداث سياسي در جايگاه چهارم، بلاياي طبيعي در جايگاه پنجم و حوادث اجتماعي در جايگاه ششم تاثير گذار در گسترش حاشيه نشيني در کلانشهر تهران معرفي شده اند.

© حقوق سایت محفوظ است