۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله درک مادران از عوامل خانوادگي موثر بر رفتارهاي مرتبط با اضافه وزن و چاقي در نوجوانان: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: درک مادران از عوامل خانوادگي موثر بر رفتارهاي مرتبط با اضافه وزن و چاقي در نوجوانان: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خانوادگي
مقاله چاقي
مقاله اضافه وزن
مقاله نوجوانان
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني پور فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي فراهاني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حيدرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهد متقاعد کننده اي در خصوص نقش موثر محيط خانواده بر رفتارهاي مرتبط با چاقي کودکان و نوجوانان وجود دارد با توجه به ضرورت شناخت دقيق از عوامل خانوادگي موثر بر اضافه وزن و چاقي نوجوانان و هم چنين محدوديت مطالعه هاي مشابه در ايران، مطالعه حاضر با هدف تبيين درک و تجربه مادران در خصوص عوامل خانوادگي موثر بر رفتارهاي مرتبط با اضافه وزن و چاقي نوجوانان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع کيفي بود و با رويکرد نظريه مبتني بر زمينه انجام شد. جمع آوري داده ها از طريق برگزاري ۶ بحث گروهي متمرکز با ۲۵ مادر که حداقل يک نوجوان داراي اضافه وزن يا چاق داشتند، انجام شد. براي آگاهي از تجربه هاي مادراني که متعلق به گروه هاي مختلف اجتماعي-اقتصادي بودند، نمونه گيري از دو منطقه شمالي و جنوبي شهر تهران انجام شد و سپس از طريق نمونه گيري تئوري ادامه يافت. همه مصاحبه ها و بحث هاي گروهي ضبط و بلافاصله پس از اتمام آنها پياده شدند. فرآيند آناليز داده ها به طور همزمان و با استفاده از روش اشتراوس و کوربين انجام شد.
يافته ها: بر اساس تجزيه و تحليل محتوايي داده ها، ۵ مفهوم آگاهي و شناخت ناکافي والدين، الگوسازي نامطلوب والدين، ناهمگوني اعضاي خانواده، اشتغال مادر و اولويت درس و موفقيت تحصيلي فرزندان به عنوان مهم ترين عوامل خانوادگي موثر بر رفتارهاي مرتبط با اضافه وزن و چاقي نوجوانان برشمرده شدند.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر، نشان دهنده درک پايين مادران از عوامل خانوادگي موثر بر رفتارهاي مرتبط با اضافه وزن و چاقي نوجوانان است. يافته هاي اين مطالعه مي تواند کمکي موثر در زمينه طراحي مداخله هاي جامع اصلاح شيوه زندگي و پيشگيري از چاقي در نوجوانان باشد.

© حقوق سایت محفوظ است