۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله درک ضرب المثل هاي فارسي در نوجوانان يک زبانه و دو‌زبانه: تحليل مقايسه اي عملکرد بر پايه مدل اقناع محدوديت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: درک ضرب المثل هاي فارسي در نوجوانان يک زبانه و دو‌زبانه: تحليل مقايسه اي عملکرد بر پايه مدل اقناع محدوديت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوزبانگي
مقاله ضرب المثل
مقاله مدل اقناع محدوديت
مقاله بافت زباني
مقاله آشنايي
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميردهقان مهين ناز
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي ايلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر تحليلي است مقطعي مقايسه اي که بر پايه مدل اقناع محدوديت انجام شده است. در اين پژوهش عملکرد نوجوانان يک زبانه فارسي زبان با نوجوانان دو زبانه آذري – فارسي زبان در درک ضرب المثل ها در زبان فارسي مقايسه شده‌ است. در انجام تحقيق ۱۴۲ نفر دانش آموز از مقطع دبيرستان، در دو گروه يک زبانه و دوزبانه، با دامنه سني ۱۵ تا ۱۸ سال و در دو جنسيت زن و مرد به منظور بررسي تاثير متغيرهاي «بافت زباني»، «آشنايي» و «جنسيت» بر «سرعت درک» (زمان پاسخگويي) ضرب المثل هاي زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته اند. آزمون مورد ‌استفاده در اين مطالعه، آزمون درک ضرب المثل است که به ‌صورت نرم افزاري تهيه شده، داده ها در آن به ‌صورت فايل متني ذخيره‌ و زمان پاسخگويي به سوالات به ميلي ثانيه اندازه گيري شده است. تحليل داده ها با استفاده از آزمون آماري تحليل واريانس دوطرفه و آزمون تي مستقل صورت گرفت. نتايج حاصل از تحليل داده ها تاثير معني دار هر يک از اين متغيرها را نشان مي‌ دهد، و کارايي مدل اقناع محدوديت در درک ضرب المثل‌ هاي زبان فارسي را پشتيباني مي ‌كند.

© حقوق سایت محفوظ است