۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله درک دانشجويان پرستاري از کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۰ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۵۲۶ تا ۵۳۸ منتشر شده است.
نام: درک دانشجويان پرستاري از کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه
مقاله تحقيق کيفي
مقاله تحليل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هروي كريموي مجيده
جناب آقای / سرکار خانم: رژه ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منيره
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش باليني پرستاري بهداشت جامعه يکي از بخش هاي اصلي آموزش پرستاري در ايران محسوب مي گردد. ليکن تا کنون فرايند ارزشيابي برنامه آموزش باليني پرستاري بهداشت جامعه کمتر مورد بررسي علمي قرار گرفته است. از اين رو اين مطالعه به بررسي ادراکات دانشجويان پرستاري از شيوه ارائه کارآموزي در عرصه بهداشت جامعه پرداخته است.
روش ها: پژوهش حاضر، يک مطالعه کيفي مي باشد که با مشارکت ۱۹ نفر از دانشجويان کارشناسي پرستاري انجام شد. داده ها از طريق مصاحبه باز جمع آوري و با استفاده از روش تحليل محتوا مطابق با رويکرد قراردادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: داده هاي تحقيق در ۲ طبقه جنبه هاي مطلوب يادگيري دانشجو و جنبه هاي بازدارنده يادگيري در کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه قرار گرفت. مشارکت کنندگان شرايط ويژه و منحصر به فرد اين کارآموزي را بستري مناسب براي رشد شخصي دانشجو، کاربرد آموخته ها در موقعيت هاي زماني و مکاني ديگر، يادگيري عميق، يادگيري از منابع انساني متعدد و مهارت آموزش به مددجو معرفي کردند. ناکارآمدي مربيان باليني، ناکارآمدي مديريت اجراي کارآموزي، و گسست تئوري-عمل به عنوان جنبه هاي بازدارنده يادگيري توسط مشارکت کنندگان بيان شد.
نتيجه گيري: آموزش باليني دانشجويان پرستاري علاوه بر ايجاد يادگيري فعال و رشد فردي و حرفه اي دانشجو، بايد متناسب با نياز جامعه باشد. مشارکت کنندگان در اين مطالعه به مواردي اشاره کردند که برنامه ريزان آموزش پرستاري و برنامه ريزان کارآموزي در دانشکده و مربيان براي بهبود کيفيت ارائه کارآموزي در عرصه بهداشت جامعه مي توانند آنها را مورد توجه قرار دهند.

© حقوق سایت محفوظ است