۱۳۹۵-۰۴-۱۰

مقاله درک دانشجويان پرستاري از موانع حساسيت اخلاق حرفه اي: يک تحقيق کيف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اخلاق پزشكي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: درک دانشجويان پرستاري از موانع حساسيت اخلاق حرفه اي: يک تحقيق کيف
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت اخلاقي
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله موانع
مقاله آناليز محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حساسيت اخلاقي يکي از ويژگي هايي است که فرد واجد آن به پديده هاي اخلاقي حساس مي شود و پديده ها را از زاويه اخلاق مي بيند. دانشجويان پرستاري با موانع زيادي در حساسيت اخلاقي مواجهند. اين مطالعه با هدف درک دانشجويان پرستاري از موانع حساسيت اخلاقي انجام شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه نيمه ساختار با ۸ دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري و دو گروه متمرکز جمع آوري و بر اساس آناليز محتوا به روش برنارد تجزيه و تحليل گرديد. يافته هاي اين بررسي سه درونمايه اصلي ندانستن، نخواستن، نتوانستن را شامل مي شود. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد ويژگي هاي شخصي، برنامه آموزشي و محيط باليني بر حساسيت اخلاقي موثرند. اين مطالعه طرحي از طبقه بندي موانع حساسيت اخلاقي را ارائه مي دهد که زمينه اي را براي تحقيقات کمي و کيفي فراهم مي آورد.

© حقوق سایت محفوظ است