۱۳۹۵-۰۱-۲۲

مقاله درنگي بر آواشناسي فاصله آيات در سوره نبا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشهاي ادبي قرآني از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: درنگي بر آواشناسي فاصله آيات در سوره نبا
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله سوره نبا
مقاله آواشناسي
مقاله فاصله
مقاله مقطع صوتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: شاددل مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرآن، سبک و اسلوب بى همتايى از نظر نظم تعابير، و روش ممتازى از لحاظ ترکيب الفاظ را در بر دارد که عرب ها پيش از نزول قرآن کريم با چنين سبک و نظمي آشنايى نداشتند؛ و با اينکه آنان اهل فصاحت و بيان، و سوارکاران عرصه بلاغت و گفتار بودند اين سبک و اسلوب براى آنها نامانوس تجلي يافت. معجزه بودن قرآن از جهات مختلف، قابل بررسي است؛ يکي از آنها اعجاز ادبي و بياني مي باشد که ابعاد گوناگون جنبه هاي ظاهري و ساختاري الفاظ قرآن را در بر مي گيرد که بدون شک موسيقي و نظم آهنگ قرآن در پرتو برخي آرايه هاي زباني از جمله رعايت فواصل است.
اين پژوهش فاصله آيات سوره نبا را مورد تحليل قرار داده و به واکاوي مقاطع صوتي آن به گونه آماري پرداخته و بدين دريافت رسيده است که با تغيير مضمون آيات، حروف روي فاصله دگرگون مي شود و با تغيير سير خطاب، مقطع صوتي، از مغلق به مفتوح گرايش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است