۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله درمان چسبندگي لابيا با استروژن موضعي و ارتباط آن با سطح سرمي استراديول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۲ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۹۶ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: درمان چسبندگي لابيا با استروژن موضعي و ارتباط آن با سطح سرمي استراديول
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسبندگي لابيا
مقاله کرم استروژن
مقاله استراديول سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان بارانك
جناب آقای / سرکار خانم: شكري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: جويباري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: آريان نژاد صفا
جناب آقای / سرکار خانم: رميم طيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سطح استراديول سرم از عوامل مورد بحث در پيش آگهي مبتلايان به چسبندگي لابيا مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي سطح سرمي استراديول و پاسخ دهي به استروژن موضعي در مبتلايان به چسبندگي لابيا مي باشد.
روش بررسي: مطالعه به صورت مداخله اي و آينده نگر انجام گرديد. ۱۰۰ کودک از ميان دختران مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بيمارستان طالقاني شهر گرگان در سال ۱۳۹۰ انتخاب شدند. تشخيص بيماري با معاينه باليني ناحيه وستيبول انجام گرديد. معيارهاي ورود به مطالعه شامل سن سه ماه تا هشت سال، عدم وجود علايم بلوغ، عدم ابهام تناسلي، عدم وجود علايم وولوواژنيت، وجود چسبندگي لابيا بيش تر از ۲۵%، عدم سابقه درمان قبلي با استروژن موضعي به فاصله کم تر از دو هفته و عدم سابقه درمان ناکامل قبلي بود. در صورت عدم مصرف مناسب دارو از نظر زمان و مقدار آن، عدم مراجعه براي معاينات بعدي و بروز عوارض مربوط به درمان طي دوره درماني هفت روزه بيمار از مطالعه خارج گرديد.
يافته ها: بيش ترين فراواني چسبندگي لابيا در کودکان زير يک سال و کم ترين آن در کودکان ۸-۷ سال وجود داشت. ۸۶ بيمار بهبودي کامل يا نسبي داشتند. در ۱۴کودک هيچ گونه اي شواهدي از بهبودي مشاهده نگرديد. در هيچ کدام از بيماران شدت چسبندگي بدتر نگرديده بود. در افرادي که پاسخ مثبت به درمان داشتند، استراديول خون در سطح پايين تري قرار داشت. اختلاف آماري معني داري ميان سطح استراديول خون در موارد پيشرفت کامل يا نسبي در مقايسه با موارد بدون پيشرفت وجود داشت (P=0.044).
نتيجه گيري: در نهايت به نظر مي رسد اثربخشي استفاده از کرم استروژن موضعي در بهبود چسبندگي لابيا در کودکاني که سطح استروژن پايين تري دارند بيش تر است.

© حقوق سایت محفوظ است