۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله درمان ناباروري و تعيين جنسيت جنين در چالش با حکمت و عدالت خداوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در الهيات تطبيقي از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: درمان ناباروري و تعيين جنسيت جنين در چالش با حکمت و عدالت خداوند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمت خدا
مقاله عدالت
مقاله انتخاب جنسيت
مقاله درمان ناباروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دژكام لطف اله
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده جهرمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از فناوري هاي جديد براي درمان ناباروري چالش هايي را در زمينه هاي مختلف مطرح کرده است. برخي از اين چالش ها، اخلاقي است، برخي حقوقي و برخي ديگر عقيدتي. در اين مقاله، يکي از چالش هاي عقيدتي استفاده از اين فناوري ها – با عنوان درمان ناباروري و تعيين جنسيت جنين در چالش با حکمت و عدالت خداوند – بررسي شده است. توجه به نظام علي – معلولي حاکم بر عالم، نحوه تبيين عدالت و حکمت تکويني خداوند متعال را مشخص مي سازد، لذا آفرينش فرد عقيم در قالب اين نظام، با عدالت و حکمت تکويني خداوند منافاتي ندارد. البته شيوه رفتار با اين گونه افراد در بحث عدل جزايي – با عنوان اعواض – مطرح مي شود که خداوند اين گونه نقايص را با اعطاي پاداش ها يا تخفيف در عقاب ها جبران مي کند. پي بردن به اسرار آفرينش و درمان برخي بيماري ها يا توانايي بر انجام برخي امور، مثل انتخاب جنسيت جنين، نه تنها مخل به نظام احسن نيست بلکه خود، نشان دهنده همين نظام احسن است؛ چراکه اگر اين روابط در نظام کنوني پي ريزي نشده بود، هرگز راهي براي دست يابي به آن ها فراهم نمي شد. با شناخت نظام احسن و تبيين صحيح سنت حاکم بر آن، انتخاب جنسيت جنين و درمان هاي جديد ناباروري، نه تنها با عنوان دخالت در فعل خداوند و معارض با عدالت تکويني خداوند مطرح نمي شود، بلکه قوام نظام احسن به تحقق چنين اموري خواهد بود.

© حقوق سایت محفوظ است