۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله درمان انتظاري در سقط هاي خود به خودي با ضخامت آندومتر ۱۲mm و زير ۱۲mm که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: درمان انتظاري در سقط هاي خود به خودي با ضخامت آندومتر ۱۲mm و زير ۱۲mm
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقط خود به خودي
مقاله درمان انتظاري
مقاله ضخامت آندومتر
مقاله سونوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سقط به ختم بارداري قبل از هفته بيستم بر مبناي اولين روز آخرين قاعدگي گفته مي شود. سقط مي تواند به صورت خودبه خودي يا القايي باشد، كه به منظور اهداف درماني انجام مي گيرد. درمان معمول جهت سقط، ديلاتاسيون و كورتاژ مي باشد. درمان ديگر درمان انتظاري مي باشد كه نياز به جراحي را واضحا كاهش مي دهد.
مواد و روشها: اين مطالعه نيمه تجربي بين سال هاي ۷۹-۷۸ بر روي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي زنان و زايمان بيمارستان شهيد يحيي نژاد شهرستان بابل انجام شد. نمونه گيري به صورت آسان بود و ۵۱ بيماري كه سقط خودبخودي در سه ماهه اول و خونريزي در حد لكه بيني و ضخامت اندومتر۱۲mm  و كمتر از آن در سونوگرافي شكمي داشتند، وارد مطالعه شدند و اطلاعات به دست آمده با آزمونهاي X2 و Paired T Test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين سني بيماران ۲۵٫۵±۵٫۵ سال و سن حاملگي آنان به طور ميانگين ۷٫۷±۱٫۵ هفته بود، كه ارتباط معني داري نداشتند. از ۵۱ بيمار ۵۰ مورد (۹۸%) نيازي به كورتاژ نداشتند و ۱ مورد (۲%) به علت خونريزي شديد كورتاژ شد(p<0.05) . در اين مطالعه هيچ عوارضي در ۵۱ بيمار ديده نشد، فقط يك بيمار از ۵۱ نفر بعد از دو هفته با خونريزي شديد مراجعه كرد كه تحت عمل كورتاژ تخليه اي قرار گرفت.
نتيجه گيري: خانمهايي كه داراي سقط خودبه خودي هستند در صورتي كه خونريزي در حد كم داشته باشند مي توان براي آنها سونوگرافي انجام داد و با توجه به ضخامت آندومتر ۱۲mm يا كمتر از آن درمان انتظاري را براي بيماران در نظر گرفت و از كورتاژ كه به نوبه خود عوارضي از قبيل بيهوشي، جراحي و هزينه گزاف بيمارستاني را در بر دارد جلوگيري به عمل آورد.

© حقوق سایت محفوظ است