۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله درآمدي بر عروض عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر عروض عربي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عروض
مقاله تفاعيل عروضي
مقاله بحر
مقاله زحاف
مقاله علت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورسندي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عروض علمي است كه شعر صحيح از ناصحيح به وسيله آن شناخته مي شود. موضوع علم عروض تفاعيل عروضي مي باشد كه معياري است براي شناخت بحور شعري و تشخيص اوزان شعر و عوارضي كه براي آنها وارد مي شود.
واضع علم عروض خليل بن احمد فراهيدي است كه پانزده بحر تاكنون كشف كرد. پس از او اخفش اوسط يك بحر بر آنها افزود. اين شانزده بحر تاكنون براي سنجش اشعار عرب به قوت خود باقي است.
تغييراتي كه بر تفعيله هاي عروضي وارد مي شود بر دو نوع است:
۱- زحاف ۲- علت
زحاف بردو نوع است: زحاف مفرد و زحاف مركب.
علت نيز بر دو نوع است: علت زيادت و علت نقص.

© حقوق سایت محفوظ است