۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله توزيع تكانه عرضي و تابش گلوئون در فرايندهاي نابودي e+e در انرژي مركز جرم 60GeV

که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: توزيع تكانه عرضي و تابش گلوئون در فرايندهاي نابودي e+e در انرژي مركز جرم 60GeV

این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جت
مقاله كوارك
مقاله گلوئون
مقاله تكانه عرضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمرديان محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شعارابوذري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه نيما
جناب آقای / سرکار خانم: رعايايي علي آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويدادهاي دو جتي و سه جتي حاصل از نابودي زوج e+e در انرژي مرکز جرم GeV 60 براي مقايسه بين جتهاي گلوئون و جتهاي کوارک مورد استفاده قرار مي گيرند.
در اين مقاله با استفاده از ماتريس تکانه و نمودار مثلثي رويدادهاي دو جتي را از رويدادهاي سه جتي تفکيک مي کنيم. مي توان تفاوتهايي بين جتهاي کوارک و جتهاي گلوئون مشاهده کرد. جتهاي کوارک ساختار شعاعي باريکتري نسبت به جتهاي گلوئون دارند.
نتيجه آنکه کسر بزرگتري از انرژي جت کوارک در نزديکي محور جت نمايان مي شود. ميانگين چندگانگي رويدادهاي سه جتي بزرگتر از اين ميانگين براي رويدادهاي دو جتي است. همچنين نسبت ميانگين چندگانگي رويدادهاي سه جتي به اين ميانگين براي رويدادهاي دو جتي برابر است با ۰٫۰۶۷±۱٫۵۰۶، اين نتايج با نظريه QCD سازگاري دارند.

© حقوق سایت محفوظ است