۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله دانش نگرش و عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي در مورد مشاوره تغذيه اي دوران بارداري مركز بهداشت شهرستان شيراز: ۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۳ منتشر شده است.
نام: دانش نگرش و عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي در مورد مشاوره تغذيه اي دوران بارداري مركز بهداشت شهرستان شيراز: ۱۳۷۸
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله مشاوره تغذيه اي
مقاله دوران بارداري
مقاله كاركنان بهداشتي
مقاله پژوهش در سيستم هاي بهداشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومندفر خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. عليرغم آنکه مشاوره تغذيه اي دوران بارداري از وظايف مراقبين بهداشتي است، به نظر مي رسد که مطالعۀ مناسبي در رابطه با ارزيابي دانش، نگرش و عملکرد ايشان در اين مقوله صورت نگرفته است. مطالعه حاضر با اين هدف انجام شده است.
روشها. در اين پژوهش پيمايشي، به روش مشاهده و تکميل پرسشنامه و با استفاده از چک ليست و پرسشنامه خود ايفا، دانش، نگرش و عملکرد ۷۵ نفر از کارکنان ارايه دهنده خدمات دوران بارداري شاغل در واحدهاي بهداشت مادر و کودک مستقر در مراکز و پايگاههاي بهداشتي درماني شهر شيراز مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج. دانش واحدهاي مورد پژوهش در سطح متوسط (۶۰ درصد)، نگرش ايشان مثبت (۹۸٫۷ درصد) و عملکرد در سطح ضعيف (۹۰٫۶۷ درصد) بود. بين متغير دانش در مورد مشاوره تغذيه اي دوران بارداري و مدارک تحصيلي کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد مامايي و همچنين مطالعه کتب و مجلات به عنوان منبع کسب اطلاعات در مورد تغذيه دوران بارداري ارتباط مستقيم وجود داشت (P<0.05)
بحث. با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، بسط مداخلات آموزشي براي ارتقاي سطح دانش، و شناخت موانع مشاوره تغذيه دوران بارداري و سعي در برطرف نمودن آنها به منظور بهبود مشاوره تغذيه اي دوران بارداري ضروري به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است