۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله خودسوزي عمدي در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: خودسوزي عمدي در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودسوزي
مقاله خودكشي
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي ويژگي ها و همبسته هاي جمعيت شناختي، انگيزه ها و موقعيت هاي افراد اقدام كننده خودسوزي انجام شده است.
روش: در يك بررسي توصيفي پيش گستر، با كمك يك پرسشنامه جمعيت شناختي و مصاحبه نيمه ساخت يافته، ۳۱۸ مورد خودسوزي كه طي ۳ سال به تنها مركز سوختگي استان مازندران ارجاع شدند، مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سني اقدام كنندگان ۲۷ سال بود و ۸۳ درصد آنها را خانم ها تشكيل مي دادند. بيشتر آنها متأهل، خانه‏دار و با تحصيلات دبيرستاني بودند. ۶۲ درصد آنها به طور تكانه اي اقدام به خودسوزي كرده بودند. علت اصلي اين اقدامات، كشمكشهاي زناشويي و خانوادگي بود. بيشتر در ساعات روز اقدام به خودسوزي كرده بودند. خودسوزي در فصل بهار شايعتر بود و ميزان مرگ و مير آن ۷۹ درصد بود. در پيگيري موارد، يك مورد بعد از ۶ سال با حلق آويز كردن خود فوت كرده بود و پس از ۱۰-۸ سال پيگيري هيچ موردي از تكرار خودسوزي ديده نشد.
نتيجه: نماي جمعيت شناختي جمعيت مورد مطالعه و انگيزه هاي آنها، نياز به اقدامات پيشگيري كننده متفاوتي در موارد مختلف را مطرح مي كند.

© حقوق سایت محفوظ است