۱۳۹۴-۱۲-۲۳

مقاله خواص مکانيکي و زيست تخريب پذيري آميخته هاي پلي پروپيلن-نشاسته تقويت شده با نانوخاک رس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: خواص مکانيکي و زيست تخريب پذيري آميخته هاي پلي پروپيلن-نشاسته تقويت شده با نانوخاک رس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک رس اصلاح شده
مقاله نانوکامپوزيت زيست تخريب پذير
مقاله پلي پروپيلن
مقاله نشاسته
مقاله سازگارکننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنيفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شروين
جناب آقای / سرکار خانم: اروميه اي عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوکامپوزيت هاي پلي پروپيلن- نشاسته سازگارشده با PP-g-MA يا EVA، با مقادير ۰، ۳ و ۵ درصد وزني از خاک رس اصلاح شده کلويزيتB 30 به روش اختلاط مذاب تهيه شد و خواص مکانيکي، شکل شناسي و تخريب پذيري نمونه ها بررسي شد. نتايج آزمون کشش نشان داد، با دارا بودن ۵ درصد وزني از نانوخاک رس مقادير استحکام کششي، مدول کشساني و ازدياد طول تا پارگي به ترتيب MPa 15.5، MPa 10.2 و %۴٫۲ براي آميزه هاي سازگارشده با PP-g-MA و به ترتيب MPa 10.0، MPa 7.0 و %۱۹٫۴ براي آميزه هاي سازگارشده با EVA است. همچنين، وجود ۵ درصد وزني نانوخاک رس باعث افزايش %۹٫۱ استحکام کششي، افزايش %۷۰ مدول کشساني و کاهش %۴۹ ازدياد طول تا پارگي آميزه هاي سازگار شده با PP-g-MA و افزايش %۴۰٫۸ استحکام کششي، افزايش %۲۷٫۳ مدول کشساني و افزايش %۸ ازدياد طول تا پارگي آميزه هاي سازگار شده با EVA شد. دليل اين بهبود خواص، مي تواند پراکنش مناسب و تشکيل شبکه فيزيکي از لايه هاي سيليکاتي در زمينه پليمر باشد. الگوهاي پراش SAXS و تصاوير TEM تشکيل ساختار ورقه اي را تاييد کرد. تصاوير ميکروسکوپي SEM شکل شناسي قطره اي را نشان داد که دال بر ناسازگاري اين دو پليمر است. تخريب اکسايشي نمونه ها در معرض پرتو فرابنفش با طيف سنجي FTIR بررسي شد. درصد افت وزن نمونه هايEVA-3 ،MA-5 ، و EVA-5 پس از ۱۲۰ روز قرار گرفتن در محيط لجن فعال به ترتيب ۲۰٫۷، ۲۸٫۴ و %۳۷٫۹ به دست آمد. اين نتايج نشان مي دهد، زيست تخريب پذيري آميزه هاي سازگار شده با EVA به مراتب بيشتر است و افزايش خاک رس باعث بهبود زيست تخريب پذيري آميزه ها مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است