۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي منگنايت La1-xCaxMnO3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي منگنايت La1-xCaxMnO3
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مغناطو مقاومت فوق العاده بزرگ
مقاله منگنايتها
مقاله گذار عايق – فلز
مقاله پذيرفتاري مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم نژاد علي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: صفا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منگنايت ها يک زير شاخه جديد از فيزيک ماده چگال است که داراي مفاهيم فيزيکي زياد و کاربردهاي فراوان است. در اين تحقيق به بررسي خواص ساختاري، الکتريکي و مغناطيسي يک سري از منگنايت La1-xCaxMnO3 ، LCMO، به ازاي ۰٫۵، ۰٫۴، ۰٫۳، ۰٫۲، x=0.1 پرداخته شده است. مشاهده شد که ساختار بلوري اين منگنايت در دماي اتاق و در آلايشهاي کوچک، راست گوشه است و با افزايش مقدار آلايش، ثابتهاي شبکه کاهش مي يابند و ساختار بلوري به سمت چارگوشي پيش مي رود. همچنين افزايش مقدار آلايش باعث القاي فاز فلزي در دماهاي پايين و گذار فاز عايق – فلز مي شود که دماي اين گذار فاز تا آلايش x=0.4 تقريبا بر دماي کوري نمونه ها منطبق است. با افزايش مقدار آلايش تا ۰٫۵ دماي گذار فاز عايق – فلز و دماي کوري نمونه ها ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد. در آلايشهاي ۰٫۱ و ۰٫۲ و در دماي حدود ۹۰K، گذار فاز از حالت بي نظم به حالت منظم شده بار الکتريکي رخ مي دهد. در نهايت با يک پيشنهاد به تحليل گذار فاز عايق – فلز و انطباق دماي آن بر دماي کوري پرداخته مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است