۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله خواص ترابردي مغناطيسي و اثر هال در نمونه هاي GdPr-123 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: خواص ترابردي مغناطيسي و اثر هال در نمونه هاي GdPr-123
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابر رساناهاي دماي بالا
مقاله اثر هال
مقاله مقاومت مغناطيسي
مقاله انرژي ميخكوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دادمهر وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونه هاي تک فاز چند بلوريBa2Cu3O7-d Prx Gd1-x با استوکيومتري ۰٫۱۵، ۰٫۱۰، ۰٫۰۵=X با روش استاندارد واکنش حالت جامد، ساخته و با انجام آزمايشهاي XRD و SEM مشخصه يابي شدند. اندازه گيريهاي مقاومت ويژه، اثر هال و مقاومت مغناطيسي بر روي اين نمونه ها انجام شد. نتايج اندازه گيري مقاومت ويژه نشان مي دهد که هر سه ترکيب ساخته شده داراي گذار ابررسانايي مي باشند. دما و پهناي گذار اين نمونه ها با افزايش مقدار آلايش Pr در ترکيب به ترتيب کاهش و افزايش مي يابند. اندازه گيري اثر هال اين نمونه ها، يک رفتار ناهنجار دمايي در ضريب هال را نشان مي دهد. در نمونه  O7-d Cu3 Ba2 Pr0.10 Gd0.90يک تغيير علامت ضريب هال نسبت به دما ديده شده است. اندازه گيري مقاومت مغناطيسي اين نمونه ها در بازه ۰ تا kOe 10نشان مي دهد که تغييرات مقاومت ويژه در حالت بهنجار (T>Tc) با افزايش ميدان مغناطيسي کوچک، اما در حالت مخلوط، بزرگ است. مشاهده شده است که با افزايش ميدان، پهناي گذار بار رسانايي افزايش مي يابد و يک رفتار تواني از H را نشان مي دهد. همچنين از اين آزمايشها، رفتار دمايي HC2(T)   در نمونه ها به دست آمده است. از نحوه پهن شدگي گذار، انرژي ميخکوبي و وابستگي آن به ميدان مغناطيسي محاسبه شده است. نتايج نشان مي دهد که انرژي ميخکوبي با افزايش ميدان مغناطيسي و ناخالصي Pr در نمونه کاهش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است