۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله خصوصيات فيزيکوشيميايي و آئروديناميکي دانه جو لاين هاي برتر استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: خصوصيات فيزيکوشيميايي و آئروديناميکي دانه جو لاين هاي برتر استان گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات فيزيکي
مقاله شيميايي
مقاله دانسيته
مقاله خصوصيات آئروديناميکي
مقاله لاين
مقاله سرعت حد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبرائيلي شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قره خاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصيات فيزيکي دانه جو به منظور طراحي تجهيزات فرآوري و نقل و انتقال در اين تحقيق، تعيين شد. خصوصيات فيزيکي مورد بررسي شامل طول، عرض، ضخامت، قطر هندسي، ضريب کرويت، وزن هزاردانه، دانسيته توده اي، دانسيته ذره اي و تخلخل بودند که در بين ۶ لاين استان گلستان شامل ۲-EBYT-88، EBYT-88-4، EBYT-88-6، EBYT-88-14، EBYT-88-17 و EBYT-88-20 تهيه شده از مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي گرگان مورد مطالعه قرار گرفت. در بين خصوصيات فيزيکي بررسي شده لاين EBYT-88-2 بيش ترين ميزان طول دانه را داشت. از نظر ميزان عرض، ضخامت، قطر هندسي و وزن هزاردانه بيش ترين ميزان مربوط به لاين EBYT-88-4 بود که به ترتيب برابر با ۳٫۵۹ سانتي متر، ۲٫۸ سانتي متر، ۴٫۷۵ سانتي متر و ۳۸٫۰۵۳ گرم بود. کم ترين ميزان ضريب کرويت مربوط به لاين EBYT-88-2 بود که اختلاف معني داري با لاين EBYT-88-17 نداشت. دانسيته توده اي، دانسيته ذره اي و تخلخل لاين هاي مختلف تفاوت معني داري با يکديگر داشت و بيش ترين ميزان دانسيته توده اي و ذره اي مربوط به لاين EBYT-88-14 و EBYT-88-6 به ترتيب بودند. بيش ترين درصد تخلخل نيز مربوط به لاين EBYT-88-2 و کم ترين مربوط به لاين EBYT-88-14 بود. در بين خصوصيات شيميايي بررسي شده، لاين EBYT-88-14 ، بيش ترين ميزان پروتئين، روغن و فيبر را داشت و رقم ۲۰-EBYT-88 نيز از نظر ميزان کربوهيدرات و رقم ۲-EBYT-88 از نظر ميزان خاکستر بيش ترين ميزان را در بين لاين هاي مختلف به خود اختصاص دادند. در بين خصوصيات شيميايي مورد مطالعه، تنها رطوبت در بين لاين هاي مختلف تفاوت معني داري نداشت. از نظر خصوصيات آئروديناميکي نيز لاين ۶- EBYT-88بيش ترين ميزان سرعت حد (۴٫۱۱۷ متر بر ثانيه) و کم ترين ميزان ضريب کشش (۰٫۰۱۲۵) را در بين لاين هاي مورد استفاده داشت و اين نشان دهنده رابطه معکوس بين سرعت حد و ضريب کشش است.

© حقوق سایت محفوظ است