۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله خاصيت حفاظتي نظام هاي ارزي : مورد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: خاصيت حفاظتي نظام هاي ارزي : مورد ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ارزي مناسب
مقاله خاصيت حفاظتي رژيم هاي ارزي
مقاله رژيم ميخكوب خزنده و تثبيت توليد و قيمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عربي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا كه مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ايران بر رژيم تك نرخي و انعطاف پذير – به طور خاص ميخكوب خزنده – و نيز هماهنگي ساير سياست ها به ويژه سياست پولي با رژيم ارزي تاكيد دارند، پس از مرور مختصر مطالعات مذكور و تجربيات گذشته، مدلي نظري بر اساس رويكرد خاصيت حفاظتي رژيم هاي ارزي ارايه شده است. چون تابع هدف سياستي (تابع زيان) در تحقيق حاضر واريانس توليد و قيمت در نظر گرفته شده است، رژيم ارزي با كمترين واريانس در توليد و قيمت ، مناسب تلقي مي شود. شوك هاي نفتي، سياست بودجه اي دولت و دستمزد به عنوان مهمترين شوك هاي واقعي دراقتصاد كشور كه توليد و قيمت را تحت تأثير قرار مي دهد، در مدل لحاظ شده است. مدل شامل عرضه و تقاضاي كل، سطح عمومي قيمتها و دستمزد است و براي تابع زيان حل شده است. اين مدل بر اساس داده هاي ايران طي دوره (۱۳۷۸-۱۳۵۲) برآورد و با استفاده ازضرايب به دست آمده تابع زيان درسناريوهاي مختلف شبيه سازي شده است. نتيجه شبيه سازي هاي مذكور اين است كه درشرايط فعلي اقتصاد كشور رژيم ارزي ميخكوب خزنده مبتني بر PPP مناسب نيست. اما براي اين كه رژيم مذكور با كمترين هزينه (كمترين واريانس درتوليد و قيمت) اجرا شود، بايد تمامي شرايط زير تأمين شود:       

© حقوق سایت محفوظ است